Corona hulp in de zorg – Ervaren zorgverleners

Als zorginstelling heb je te maken met corona besmette cliënten of woningen en zie je dat de belasting op medewerkers toeneemt. Er is sprake van een hoger ziekteverzuim en je ziet dat de continuïteit van zorg en dienstverlening in gevaar komt. Je bent op zoek naar corona hulp in de zorg om medewerkers te ontlasten en continuïteit van zorg en dienstverlening te garanderen.

Coronavirus in de zorg

Zorginstellingen besloten al snel strenge maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dagbestedingen werden gesloten en de contacten werden beperkt. Zo wordt visite niet meer toegestaan en wordt er zoveel mogelijk met vast personeel de zorg draaiende gehouden.

Helaas zien we dat het coronavirus ook in zorginstellingen toeslaat. Veel zorginstellingen hebben te maken met corona besmette cliënten en om die reden worden er speciale corona afdelingen opgezet om deze getroffen cliënten zo goed mogelijk te kunnen verzorgen.

Medewerkers zetten zich dag en nacht in om goede zorg te kunnen blijven leveren, maar door de toenemende druk lijkt het verzuim steeds hoger te worden

Corona hulp in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en psychiatrie

Zorginstellingen kiezen er steeds vaker voor om een beroep te doen op de externe inhuur van zorgpersoneel om zo teams te kunnen ontlasten en continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden. Enkel brengt de inhuur van extern zorgpersoneel ook risico’s met zich mee, want wat als de zorgverlener ook op andere plekken wordt ingezet? Werk je zo geen kruisbesmettingen in de hand?

Wij bieden zorgverleners aan via periode opdrachten en zorgen er daarmee voor dat de aangeboden zorgverlener niet op andere plekken door ons wordt ingezet. Een ingehuurde zorgverlener vormt daardoor geen extra risico ten aanzien van een medewerker in dienst.  De zorgverleners die wij aanbieden zijn ervaren en bekwame zorgverleners in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en psychiatrie en voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen waaraan je als zelfstandig zorgverlener dient te voldoen.

Corona hulpverlening in de zorg

Onze bemiddelende zorgverleners zijn ervaren en bekwaam en zijn in het bezit van:

 • Geldige (wettelijk) vereiste diploma’s en/of certificaten
 • Een geldige BIG-registratie (indien van toepassing)
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een geldige verblijfs- of werkvergunning
 • Een geldige polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Een geldige polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Een geldige polis inzittendenverzekering ingeval van vervoer van patiënten (indien van toepassing)
 • Verklaring Omtrent Gedrag 
 • Bewijs van aansluiting bij een erkend klachteninstituut
 • Bewijs van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Voordelen Bureau Zorgvuldig

Als zorg en bemiddelingsbureau in de zorg onderscheiden wij ons ten aanzien van overige bureaus. Wij hebben zelf ruim 12+ jaar ervaring in de zorg en weten daardoor wat er afspeelt op de werkvloer en wat er nodig is. Wij willen bemiddeling ook graag betaalbaar houden omdat wij zien dat de kosten hiervan de spuigaten uit lopen.

 • Wij rekenen enkel de eerste 6 maanden een bemiddelingstarief van €5 per uur
 • Wij werken met eerlijke overeenkomsten en werken alleen via zuivere bemiddeling
 • Wij denken mee in crisissituaties en rooster verstoringen, en bieden passende oplossingen
 • Wij zijn ervaren in complexe gedrags- groepen en bieden hier de juiste mensen voor
 • Wij hechten heel veel waarde aan kwaliteit en zijn streng in onze screeningsprocedures

Werkwijze Bureau Zorgvudig coronavirus

Wij hanteren momenteel een aangepaste selectieprocedure voor zzp'ers i.v.m. de corona maatregelen. N.a.v. de verscherpte maatregelen omtrent het COVID-19 coronavirus hanteert Bureau Zorgvuldig aangepaste procedures m.b.t. de kennismaking en selectie voor nieuwe zzp'ers. 

Ook plannen wij voorlopig geen fysieke afspraken met onze opdrachtgevers. Maar ondanks de coronacrisis willen wij juist nu extra klaar staan voor onze opdrachtgevers en bieden wij graag passende en betaalbare personele oplossingen.

Vanuit Bureau Zorgvuldig  is er regelmatig contact met onze zorgprofessionals om te kijken hoe het werken onder de huidige omstandigheden gaat. Samen kijken we hoe we de actuele richtlijnen van het RIVM en de GGD optimaal kunnen volgen en ondersteunen wij hierin waar nodig.

Op zoek naar corona hulp in de zorg? Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.