Documenten - Netwerk ZZP'ers in de zorg


Het 'Netwerk ZZP'ers in de Zorg' voelt zich verantwoordelijk voor het bewaken van de bevoegdheden en bekwaamheden van de leden. Vanuit de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen) heeft het 'Netwerk ZZP'ers in de zorg' te maken met de vergewisplicht. Wanneer alle documenten op orde blijken te zijn zullen wij Gaby de Jong (voorzitter van het Netwerk)  informeren over de screening. Toelichting op aantal "aan te leveren" documenten vind je onder aan deze pagina.

 


Toelichting op aanleveren documenten

Kopie geldig identiteitsbewijs

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid. Wij verwerken daarom geen burgerservicenummers (BSN). Indien je deze ons toch toestuurt dan zullen wij er voor kiezen deze te verwijderen van onze systemen.  Je kunt jouw BSN nummer doorstrepen alvorens je er een foto of kopie van maakt. Met de KopieID app kunt je in een kopie van jouw identiteitsbewijs het BSN nummer doorstrepen. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De VOG zal beoordeelt worden doormiddel van een Whatsapp video. Ben je een zelfstandige zorgverlener die Wlz-zorg verleent, dan mag je Wkkgz VOG verklaring niet ouder zijn dan 3 jaar.
Je kunt een video maken van je VOG en mij die opsturen via Whatsapp. De kenmerken die je dan dient op te nemen:
- Eerst laten zien dat jij het bent. 
- Het (golvende) watermerk laten zien door de VOG tegen het licht aan te houden.
- Het blauwe rijkslogo onderaan de VOG van dichtbij opnemen.
Filmpje opsturen naar nummer: 0651906718
Op de agenda van ledenvergadering zal de VOG check in origineel nog een keer komen te staan maar voor nu voldoet een video.

DUO Uitreksel

Download een gratis digitaal uittreksel of vraag een papieren uittreksel van uw diploma via de volgende link

Meldcode huishoudelijk geweld

 • Aantoonbare kennis van de wet verplichte meldcode huiselijk geweld (en kindermishandeling, hoe zit dat nu precies? De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht alle zorgaanbieders een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen. (Bron: https://www.igj.nl/onderwerpen/meldcode-geweld-en-mishandeling)
  Nu blijkt daar niet expliciet uit dat zelfstandige zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen de intramurale zorg hieraan moeten voldoen, en dit dus moeten kunnen aantonen. De meldcode is vooral van toepassing binnen de thuiszorg en ambulante zorg (extramurale zorg). 
  Buiten de wettelijke gestelde eisen om is het natuurlijk wel zo dat wanneer je aantoonbaar kunt maken dat je kennis hebt vernomen van deze meldcode dat je hiermee wel aantoont dat je serieus werk maakt van kwaliteit en dienstverlening.
  Een certificaat behalen door het volgen van een e-learning kan dus een optie voor je zijn (dus ook bij intramurale zorg).
  Kosten: €36,60
  Duur: +/- 2 uur
  Website: https://www.augeo.nl/nl-nl/thuiszorg-instellingen-gehandicaptenzorg-werken-met-een-meldcode-w2019