Inschrijving: Netwerk zzp'ers in de zorg

 

Met het invullen en het ondertekenen van deze overeenkomst geef ik aan lid te willen worden van de vereniging Netwerk zzp’ers in de zorg. Tevens verklaar ik door het invullen en het ondertekenen van deze overeenkomst akkoord te gaan met- en te voldoen aan alle daarbij geldende voorwaarden.