Inhuren van zzp’ers in de zorg.

Het personeelstekort in de zorg is groot. Voor 2019 gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Ook in de GGZ , VVT en gehandicaptenzorg  ervaart een ruime meerderheid wervingsproblemen. (Bron: Factsheet arbeidsmarkt, 11 maart 2019)

Door de toenemende tekorten in de zorg geven werkgevers, verpleegkundige, begeleiders en verzorgende aan dat de effecten voelbaar zijn;

 • Mensen ervaren een toenemende werkdruk
 • Mensen geven aan dat de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan
 • Dat het een steeds grotere invloed heeft op de werk/ privé balans
 • En dat er niet meer voldoen kan worden aan de zorgvraag

Het inhuren van zzp’ers in de zorg kan een middel zijn om deze effecten te verzachten.  Maar hoe gaat dit dan in zijn werk? En hoe kan je vooraf inschatten of die zzp’er wel aan de kwaliteiten voldoet die je zoekt voor die specifieke doelgroep? En hoe weet je of deze zzp’er ook zijn zaakjes op orde heeft. Allemaal terechte vragen die door je hoofd kunnen spoken bij het maken van de beslissing of je wel of niet zult gaan werken met zzp’ers in de zorg. Wij zullen er hier wat dieper op in gaan.


Heeft de zzp’er zijn zaakjes op orde?

Enkele zaken waar je rekening mee dient te houden als opdrachtgever bij het inhuren van zzp'ers in de zorg:

 • Je kunt zelf online zzp’ers benaderen die passend zouden kunnen zijn voor de opdracht en doelgroep die jij voor ogen hebt. Je dient dan zelf na te gaan of deze zzp’er ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen die aan hem of haar worden gesteld. Meer over de eisen die worden gesteld aan de zzp’er vindt je hier.
 • De overheid, opdrachtgevers en zorgverleners willen dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Iedere zzp’er in zorg dient zich hier aan te houden. Iedere zzp’er in de zorg heeft een eigen verantwoordelijkheid  op basis van de Wkkgz en is vanuit die rol zelf  verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op,  op zijn of haar  manier van professioneel handelen in de praktijk.
 • Maak gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten. Zo toon je aan dat er geen sprake is van loondienst.  Je voorkomt daarmee een boete of naheffing van de Belastingdienst.
 • Leg samen afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden in een contract. Daarnaast kun je afspraken maken over verzekeringen en aansprakelijkheid. De wet stelt dat: De voorwaarden niet onredelijk mogen zijn en dat je de algemene voorwaarden moet kunnen lezen voordat je definitief beslist met de zzp'er in zee te gaan. (Bron: Ondernemersplein, zzp’er inhuren

Vormen van het inhuren van een zzp’er in de zorg:


Wanneer je als opdrachtgever besluit een zzp’er in de zorg in te huren dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken. Je kunt een zzp'er in de zorg op 3 verschillende manieren inhuren:

 • Rechtstreeks:  Je huurt een zzp'er zonder tussenkomst van een andere partij in. Let op dat je controleert of er een modelovereenkomst beschikbaar is.
 • Intermediair: Dit kan een uitzendbureau of detacheringsbureau zijn. Deze huurt een zzp'er in en verhuurt hem door aan u. De zzp'er factureert aan de intermediair.
 • Payroll: met payrolling staat de zzp'er op de loonlijst van het payrollbureau.(Bron: Ondernemersplein, zzp’er inhuren

Voordelen inhuren van zzp'er in de zorg

 • Bij ontevredenheid kun je de samenwerking direct stopzetten.

 • Dat je enkel en alleen betaalt voor de daadwerkelijk gewerkte uren

 • De zzp’er niet hoeft door te betalen bij ziekte of het vroegtijdig afronden van de werkzaamheden

 • De zzp’er in de zorg is op basis van kosten per uur niet duurder dan een medewerker in een dienstverband. Lees hier het volledige artikel.

 • Een zzp’er is vaker gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep dan een medewerker in loondienst

 • Als opdrachtgever heb je minder administratieve rompslomp dan als werkgever met personeel
 • In tijden van personeelstekorten je de roosters toch rond kunt krijgen, het zorgt voor flexibiliteit. Een aantrekkelijke flexibele schil. 

Meer informatie inhuren zzp'er in de zorg

Ben jij als  (zorg) organisatie op zoek naar kwalitatieve zzp'ers in de zorg met directe beschikbaarheid? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij van Bureau Zorgvuldig ontlasten jou graag in het vinden van kwalitatieve zzp'ers in de gehandicaptenzorg en psychiatrie. Wij houden de bemiddelingskosten laag en onderscheiden ons ten aanzien van andere door middel van onze screeningsprocedures vooraf. Met meer dan 12 jaar ervaring op de werkvloer weten wij wat er echt nodig is.