Inhuur externe zorg medewerkers tijdens coronacrisis

In een paar weken tijd stond, voor iedereen, het leven volledig op zijn kop. Een totale maatschappelijke ontwrichting door het Coronavirus. Dit had ook een grote weerslag binnen de gehandicaptenzorg. Iedereen in de gehandicaptenzorg werkt hard om het coronavirus te bestrijden. Diverse organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken.

Dagbestedingsgroepen werden gesloten en samenwerkingen met woonvoorzieningen werden in gang gezet om o.a. de inhuur van extern personeel tot het minimale te beperken. Het blijft belangrijk voor zorgorganisaties om de adviezen en aanwijzingen van de GGD en het RIVM te volgen.

Invloed coronacrisis op cliënten

Als gevolg van de coronacrisis staat het leven van mensen een verstandelijke beperking die in een zorginstelling leven totaal op zijn kop. Door het wegvallen van gewoontes en structuren wordt vaak angst ervaren. Zo zijn de weekenden naar huis afgelast, net als de dagbesteding. Contact met de familie is er vaak alleen nog digitaal.

Samenwerkingen met woonvoorzieningen zijn in gang gezet. Medewerkers van dagbesteding slaan de handen ineen met de medewerkers van wonen om met elkaar de cliënten een betekenisvolle dag aan te bieden met voldoende veiligheid, dagbesteding die normaal gesproken buiten de deur plaatsvindt, wordt op de woongroepen verzorgd.

Grote belasting zorg medewerkers

Bij elkaar leveren gehandicaptenzorg organisaties zorg aan ongeveer 200.000 mensen met een beperking. Zorg wordt geleverd door ongeveer 175.000 mensen. Op deze mensen berust momenteel een enorme mentale belasting van werkdruk. Deze werkdruk was al hoog en dit zal na de coronacris niet afnemen. Tevens kampt de gehandicaptenzorg met een blijvend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen wat veel onzekerheid in de hand werkt. Dat zorgprofessionals hun ontslag indienen omdat zij zich te onveilig voelen is dan ook helaas een feit.

Om medewerkers te kunnen ontlasten en zorg te kunnen blijven bieden wordt de vraag naar extern personeel groter. Alleen is de behoefte nu groter dan ooit om dit op een zorgvuldige en duurzame manier te organiseren om eventuele nieuwe besmettingen te voorkomen. Wij denken hier in mee.

Veilige inhuur extern zorgpersoneel.

Goede voorbereiding is belangrijk, de inhuur van extern zorgpersoneel kan dan passen in het continuïteitsplan. Wij denken in deze lastige periode graag met zorgorganisaties mee in het bieden van duurzame en veilige oplossingen. Zo bieden wij ervaren zorgverleners aan voor minimaal 24 uur in de week. Periode opdrachten kunnen voorkomen dat zzp’ers iedere dag op een andere groep werkzaam zijn en daarmee de kans op besmetting vergroten. Ook zien wij dat periode opdrachten bij dragen aan kwaliteit van zorg.

Tevens zetten wij ons actief in om alle bemiddelende zorgverleners te informeren omtrent de maatregelen vanuit het RIVM en de GGD. Een bemiddelende zorgverlener via Bureau Zorgvuldig is daardoor altijd up- tot- date van de laatste ontwikkelingen, richtlijnen en maatregelen.

Wij kunnen doormiddel van de huidige technologieën en met gepaste afstand gelukkig ons werk zorgvuldig blijven uitvoeren. Wij  houden contact met zorgverleners en opdrachtgevers via Skype en proberen op deze manier oplossingen te bieden om continuïteit in zorg te kunnen garanderen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.