Wat kost bemiddeling in de zorg?

De inhuur van zzp’ers in de zorg kan tot een opties behoren wanneer je te maken krijgt met roosterverstoringen, crisissituaties, een bijzondere zorgvraag een vakantie of ziekte van een medewerker. Maar wat kost bemiddeling in de zorg?

Functie bemiddelingsbureaus in de zorg

Bemiddelingsbureaus hebben vaak een groot netwerk van zelfstandige zorgverleners om zich heen. Het bemiddelingsbureau ontlast de zorginstelling in de beoordeling of een kandidaat voldoet aan de benodigde kwaliteit, deskundigheid en overige vereiste voorwaarden.  Daarnaast bied de bemiddelaar overzicht in overeenkomsten en is op de hoogte van actuele wet en regelgeving. Ook ondersteunt de bemiddelaar vaak de zzp’er in zijn administratie en facturatie en het helpt de zzp’er aan overeenkomsten.

Wat zijn bemiddelingskosten en welke vormen zijn er?

Wanneer je als zorgorganisatie besluit gebruik te maken van een bemiddelingsbureau dan zitten hier kosten aan verbonden. Sommige bureaus factureren zowel naar de zorgverlener als naar de zorginstelling.  De kosten voor bemiddeling worden meestal per uur in rekening gebracht. 

Variant 1:
De meeste bemiddelaars in de zorg spelen een rol bij facturatie. Dit houdt in dat zij de uren bijhouden die een zzp’er voor een opdrachtgever werkt, en ook dat zij op basis van die urenadministratie de facturen opmaken die aan de zorginstelling kunnen worden verstuurd. De kosten voor de bemiddelingsdiensten worden in deze variant apart in rekening gebracht bij de zzp’er en bij de zorginstelling. (Bron: Onderzoek: Opdrachtbemiddeling in de zorg)

Variant 2:
De bemiddelaar stuurt een factuur namens de zzp’er maar de betaling verloopt via de rekening van de bemiddelaar. De bemiddelaar int dan het geld en betaalt vervolgens de zzp’er uit nadat hij een bedrag heeft ingehouden voor zijn bemiddelingsdiensten. (Bron: Onderzoek: Opdrachtbemiddeling in de zorg)

Variant 3:
Om te voorkomen dat de dienstverlening van de bemiddelaar teveel lijkt op dat van een uitzendbureau komt het voor dat de betaling van zorginstelling aan zzp’er via een derdenrekening verloopt. Bij deze werkwijze heeft de bemiddelaar formeel geen zeggenschap op de incasso maar kan hij wel de betaling voor zijn bemiddelingsdiensten veiligstellen. Bij deze werkwijze maakt de zorginstelling het verschuldigde bedrag over aan een derdenrekening. De houder van die rekening betaalt vervolgens zzp’er en bemiddelaar uit. (Bron: Onderzoek: Opdrachtbemiddeling in de zorg)

Variant 4:
De zzp’er houdt een registratie bij van de uren die hij bij eenzorginstelling heeft gewerkt. Hij geeft deze uren door aan de bemiddelaar. Deze bemiddelaar maakt op basis van de opgave een factuur op die hij namens de zzp’er aan zichzelf verstuurd. De bemiddelaar betaalt op basis van deze factuur uit aan de zzp’er en stuurt vervolgens een factuur aan de zorginstelling van de zzp’er. In deze constructie wordt de zzp’er dus niet direct door de zorginstelling betaald. De bemiddelaar zit ertussen en financiert eventueel voor. (Bron: Onderzoek: Opdrachtbemiddeling in de zorg)

Variant 5: (Bureau Zorgvuldig)

De bemiddelaar spant zich in voor het vinden van bekwame en deskundige zorgverleners. Bij de juiste match tussen zorgverlener en zorginstelling wordt er een uur registratie bijgehouden van de bemiddelende zorgverlener die hij werkt bij de zorginstelling. Vervolgens stelt de zorgverlener zijn eigen factuur op en stuurt hij deze alvorens hij de factuur naar de zorginstelling stuurt deze eerst naar bemiddelaar om te zien of de gefactureerde uren overeenkomen met de uren uit de uur registratie. Wanneer deze met elkaar overeenkomen stuurt de zorgverlener zijn eigen factuur naar de debiteuren administratie van de zorginstelling. De bemiddelaar factureert de gewerkte uren vermenigvuldigt met het bemiddelingstarief naar de zorginstelling en streeft na 6 maanden naar een rechtstreekse samenwerking.

Deze variant van bemiddelen streeft naar rechtstreekse samenwerkingen tussen zorginstellingen en zorgverleners. Ook blijft de zelfstandige zorgverlener ook echt zelfstandig , het toont meer ondernemerschap aan en dit verkleint de kans op schijnzelfstandigheid. Ben je wel schijnzelfstandig, dan heeft de zorgverlener geen recht op fiscaal voordeel en daarnaast loop de zorginstelling het risico dat hij alsnog de rekening voor de loonbelasting krijgt. Kortom, rechtstreekse samenwerkingen tussen zorgverlener en zorginstelling zijn duurzamer, eerlijker en veiliger. Het netwerk van onze zorgprofessionals is groot.  

Bemiddelingskosten in de zorg

Bemiddelingskosten in de zorg kunnen op verschillende manieren door het bemiddelingsbureau in rekening worden gebracht:

 • Bureaus die een percentage van het uurloon van de zzp’er ontvangt en een bedrag per uur of per dag in rekening brengen bij de opdrachtgever
 • Bureaus die een vast bedrag per uur of per dag ontvangen van de zzp’er en opdrachtgever
 • Bureaus die een vast bedrag vragen per plaatsing/ bemiddeling.

De kosten voor bemiddeling in de zorg verschillen sterk. Vrijwel alle bemiddelaars werken niet op een eenmalige basis. Zij blijven betrokken gedurende de looptijd van het contract dat de zzp’er met de zorginstelling sluit. Deze kosten kunnen dan ook sterk oplopen wanneer een zorginstelling voor een langere periode een zorgverlener inhuurt.

Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde bemiddelingstarief in de zorg € 4,50 per uur exclusief BTW per bemiddelende zorgverlener is. Echter blijken deze kosten vaak vele malen hoger te liggen en hebben de meeste bureaus hun tarieven tussen €6 en €9 per uur exclusief BTW.

Bureau Zorgvuldig rekent enkel de eerste 6 maanden een tarief van €5 exclusief btw en streeft vervolgens naar een rechtstreekse samenwerking tussen zorgverlener en zorginstelling, wel zo eerlijk. In de afbeelding hieronder een voorbeeld. 

Bemiddelingskosten en btw

Zijn de  diensten of goederen die ik afneem van het bemiddelingsbureau vrijgesteld van btw? Of moet het bemiddelingsbureau btw in rekening brengen? Een zorgverlener is vrijgesteld van btw wanneer de zorgverlener: “Medische handelingen verricht die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. ” Bron: De belastingdienst.  Zzp’ers in de zorgsector zijn vrijwel allemaal vrijgesteld van btw.

Het bemiddelingstarief in de zorg is daarentegen wel btw belast. Want als bemiddelaar bemiddel je tussen 2 partijen die uiteindelijk met elkaar de overeenkomst sluiten. Dan gelden de bemiddelingswerkzaamheden als dienst. Voor deze dienst brengt het bemiddelingsbureau een vergoeding in rekening aan de opdrachtgever. Het bemiddelingsbureau dient btw te berekenen over deze vergoeding.

Een voorbeeld: “Een bemiddelende zorgverlener in de zorg is vrijgesteld van btw en hanteert een uurtarief van €40,- per uur. Wanneer deze zzp’er 8 uur zal worden ingehuurd door een zorginstelling zal er een bedrag van €320,- worden gefactureerd door de zorgverlener, dit bedrag is btw vrijgesteld.”

“Doordat de bemiddelende zorgverlener via het bemiddelingsbureau is ingehuurd zal het bemiddelingsbureau bemiddelingskosten in rekening brengen. In dit geval: 8 x €5 = €40,00 + 21% btw = €48, 40. De bemiddelende zorgverlener uit dit voorbeeld kost de zorgorganisatie dus €368, 40  per dag.

Uitzendbureaus:
Uitzendbureaus die personeel in de zorg uitzenden, moeten overigens altijd 21% btw berekenen over hun diensten. Dit geldt ook als dat personeel een BIG-registratie heeft. Doordat uitzendbureaus 21% btw in rekening moeten brengen en bemiddelingsbureaus enkel 21% over het bemiddelingstarief zijn uitzendbureaus vaak vele male duurder.

Werkwijze Bureau Zorgvuldig

Bureau Zorgvuldig brengen zorgprofessionals en zorginstellingen met een personele zorgvraag samen. Bureau Zorgvuldig staat voor kwalitatief zorg personeel en betaalbare bemiddeling. De zorgverleners die zich aansluiten bij Bureau Zorgvuldig zijn gekwalificeerd, gemotiveerd en minimaal 3 jaar ervaring in de zorg. Wij rekenen geen bemiddelingskosten aan de zzp'er en na 6 maanden streven we naar rechtstreekse samenwerkingen tussen zorgverlener en zorginstelling. Dit maakt onze bemiddelingsvorm uniek. De bemiddelingsvorm waar wij vanuit werken wordt ook wel 'zuivere bemiddeling' benoemd.  

Onze bemiddelende zorgverleners zijn in het bezit van:

 • Geldige (wettelijk) vereiste diploma’s en/of certificaten
 • Een geldige BIG-registratie (indien van toepassing)
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een geldige verblijfs- of werkvergunning
 • Een geldige polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Een geldige polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Een geldige polis inzittendenverzekering ingeval van vervoer van patiënten
 • Verklaring Omtrent Gedrag 
 • Bewijs van aansluiting bij een erkend klachteninstituut
 • Bewijs van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

In de grafiek hieronder wordt visueel weergeven hoe wij onze bemiddelingskosten laag houden. 

Besparen op bemiddelingskosten in de zorg

Dus heb je als zorginstelling vraag naar extra, gekwalificeerd zorgpersoneel denk dan goed na met welke partij je gaat samenwerken. Rechtstreekse samenwerkingen zonder tussenkomst van een bemiddelaar zijn eigenlijk altijd het voordeligst. Maar vindt je het toch fijn om vooral in de opstartfase ondersteuning te krijgen van een ervaren partij dan kan je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contact

Jelle den Harder:
Jelledenharder@bureauzorgvuldig.nl
06 51 90 67 18

Bart van der Vet:
Bartvandervet@bureauzorgvuldig.nl

06 51 90 67 18

Algemeen:
info@bureauzorgvuldig.nl
Werving: 
werving@bureauzorgvuldig.nl

Openingstijden

Maandag t/m zondag geopend 

Adres

Bureau Zorgvuldig

Bosch 90 
3353 GE Papendrecht

KVK 77884736