Zuivere Bemiddeling – In De Zorg

Als je als zorgverlener moeite hebt om aan opdrachtgevers te komen, kun je kiezen om je aan te sluiten bij bemiddelingsbureaus. Maar wanneer is er sprake van zuivere bemiddeling en wanneer van onzuivere bemiddeling? En wat zijn de gevolgen wat deze bemiddelingsvormen?

Er is sprake van zuivere bemiddeling wanneer de zorgverlener rechtstreeks factureert naar de zorginstelling. Tevens is het van belang dat de zelfstandige zorgverlener zijn zelfstandigheid behoud. Zuivere bemiddeling houd in dat de bemiddelende partij enkel de zorginstelling en de bemiddelde zorgverlener met elkaar in contact brengen,  zodat  zij een opdrachtovereenkomst met elkaar aangaan. Bij zuivere bemiddeling factureert de zorgverlener aan de zorginstelling zonder btw in rekening te brengen indien er sprake is van het leveren van zorg ofwel: Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. In een diagram ziet zuivere bemiddeling er als volgt uit.

Middels zuivere bemiddeling, fungeert het bureau slechts als platform om de match te maken tussen zorginstelling en zorgverlener. Wat ons onderscheid is dat wij  na 6 maanden onze handen van de relatie af trekken waardoor er helemaal geen sprake meer is van bemiddeling. 

Natuurlijk beoordelen wij de  zorgverlener op de benodigde kwaliteit, deskundigheid en overige vereiste voorwaarden om tot een juiste match te komen met de zorginstelling. Daarnaast houden wij voor 6 maanden een urenregistratie bij om vervolgens toe te werken naar een rechtstreekse samenwerking tussen zorgverlener en zorginstelling. In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld.


Onzuivere bemiddeling

Onzuivere bemiddeling zien wij helaas maar al te vaak terug in de zorg. De invloed van het bemiddelingsbureau is groot en lijkt zich in sommige gevallen te gedragen als werkgever (loondienst constructie). Daarnaast zien we dat de  bemiddelende zorgverlener hun factuur naar het bemiddelingsbureau stuurt zonder BTW in rekening te brengen, dit met alle nadelige gevolgen van dien.

* In de omzetbelasting (BTW) is nooit de ondernemer vrijgesteld, maar de diensten die hij verricht, factuureer je naar het bemiddelingsbureau dan stel jij jouw arbeid ter beschikking, dit is altijd BTW belast)*

Onzuivere bemiddeling kan dus financiële risico’s met zich mee brengen voor de zorgverlener, zo zou in dit geval de zorgverlener alsnog 21% omzetbelasting moeten betalen aan de belastingdienst.

Ook de belastingdienst pleit voor rechtstreekse samenwerkingen. Het toont meer ondernemerschap aan en dit verkleint de kans op schijnzelfstandigheid. Ben je wel schijnzelfstandig, dan heb je geen recht op fiscaal voordeel als ondernemer. Daarnaast loopt je opdrachtgever het risico dat hij alsnog de rekening voor de loonbelasting krijgt, sterker nog veel bureaus leggen dit risico contractueel vast bij de zorgverlener, bij jouw dus! 


Zuivere bemiddeling via Bureau Zorgvuldig

Wij werken enkel doormiddel van zuivere bemiddeling. Wat ons tevens onderscheid ten aanzien van onze concurrenten is het termijn dat wij een bemiddelingstarief hanteren. Wij rekenen enkel de eerste 6 maanden een bemiddelingstarief van maar €5,- per uur en streven vervolgens naar rechtstreekse samenwerkingen.

Tevens is kwaliteit van zorgverlening een onderwerp dat wij hoog in het vaandel hebben staan. Zo hanteren wij een strenge screeningsprocedure en is er altijd sprake van een persoonlijke kennismaking alvorens wij een samenwerking aangaan met de zorgverlener.

Zorgverleners inhuren via zuivere bemiddeling? Wij vinden het leuk om met je in contact te komen.