HKZ- keurmerk

HKZ is aan afkorting voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met het HKZ-keurmerk toon je aan dat je als zzp’er aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, zowel op het gebied van zorgverlening alsook op het gebied van ondernemerschap. Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht, wel zie je steeds meer opdrachtgevers die het keurmerk als eis stellen aan de zzp'er. 


Het HKZ- keurmerk houdt rekening met..

Het keurmerk houdt rekening met de eisen op het terrein van ondernemerschap, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de wetgeving waaraan zzp’ers in zorg en welzijn moeten voldoen. Al deze eisen staan geformuleerd in de HKZ- norm  (Via deze link kan je voor €25,- de HKZ- norm in huis halen). Het HKZ- keurmerk is dus niet verplicht maar naar onze mening wel zeer gewenst.

 


Hoe gaat het in zijn werk

Het HKZ- keurmerk behalen is in principe voor iedere zzp'er in de zorg haalbaar mits je ook echt je zaken op orde hebt. Via deze link is het mogelijk een account aan te maken om vervolgens vragen te beantwoorden en documenten up te loaden. Alles wat geüpload dient te worden en beantwoord heeft te maken met de eisen die gesteld worden uit de norm. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

  • Toon als zorgprofessional aan hoe jij naar buiten treed met jou zorg- of dienstverleningsaanbod. (Denk aan een website, het hebben van visite kaartjes, folders etc)
  • Laat zien hoe jij als zorgprofessional de risico's van jou onderneming in kaart brengt. Hoe ga jij bijvoorbeeld om met informatiebeveiliging, de privacy van opdrachtgevers en cliënten en bewaak jij je eigen veiligheid op de werkvloer en hoe ga jij om met incidenten en klachten?
  • Toon aan hoe jij bevoegd en bekwaam blijft. (denk aan scholingen, intervisie, en lezen van vakliteratuur en het bijwonen van (netwerk) bijeenkomsten. 
  • Als zzp'er dien je structureel signalen te verzamelen over de kwaliteit van zorg en dienstverlening en ondernemerschap. Je kunt hiervoor feedback formulieren laten invullen door je collega's op de werkvloer. Op basis van deze ingevulde formulieren kun jij als zorg ondernemer continu verbeteringen doorvoeren. 

Wanneer je alle vragen beantwoord hebt en alle gevraagde documenten hebt geüpload dan krijg je een uitnodiging voor een interview met een assessor van een certificerende Instelling. Tijdens dit interview (wat +/- 1 uur duurt) zul je het samen hebben over de aangeleverde stukken en zal je vragen krijgen over de manier van werken. Wanneer je alles op orde hebt dan zal de certificerende instelling jou het HKZ - keurmerk uitreiken wat 3 jaar geldig is. Je zult opgenomen worden in het register waar opdrachtgevers jou terug kunnen vinden.

 

Ervaringen HKZ- keurmerk

Het HKZ - keurmerk  is er nu alweer even en de eerste zzp'ers in de zorg hebben het keurmerk inmiddels behaald. Over het algemeen wordt er positief gereageerd over de werkwijze hoe je het keurmerk kunt behalen en geven de meeste zzp'ers ook aan dat het HKZ- keurmerk een toegevoegde waarde heeft gehad in hun ondernemerschap en kwaliteit van zorg en/of dienstverlening. Wat we nog meer terug horen; 

  • "Het proces om het HKZ- keurmerk te behalen is voor mij erg leerzaam geweest. Ik was mij vooraf niet bewust van de eisen vanuit de WKKGZ en dat ben ik nu wel. Ik heb het gevoel dat ik nu beter weet wat er van mij verwacht wordt en ben mij bewust van wet en regelgeving"

 

  • "Ik denk dat het HKZ- keurmerk aan kan tonen dat je als ondernemer in de zorg werk maakt van de voorwaarden die aan jou gesteld worden. Ik denk dat ik nu met het HKZ- keurmerk aan kan tonen dat ik mij bewust ben van wet en regelgeving. Ik vind niet dat het een garantie geeft van kwaliteit op de werkvloer".

 

  • "Ik zag er als een berg tegenop toen ik de HKZ- norm doornam, echter heeft het HKZ- proces mij kritischer laten kijken naar mijn onderneming en heeft deze kritische reflectie er voor gezorgd dat ik bepaalde zaken anders heb georganiseerd. Ik voel mij nu zekerder als ondernemer in de zorg"

Wat kost het en hoeveel tijd ben je eraan kwijt?

  • De kosten voor het HKZ keurmerk verschillen per instellingen, de prijs zal ongeveer rond de €700 incl. BTW liggen. Hier vind je een overzicht van de certificerende instellingen die samen werken met HKZ. Vergelijk dus de prijzen vooraf goed!
  • Wij denken dat je niet zozeer tijd kwijt bent maar tijd investeert in het behalen van het HKZ- keurmerk, wij zien het als een goede investering voor jou onderneming. Het verschilt heel erg per zzp'er hoeveel tijd hij of zij kwijt is in het behalen van het keurmerk. Werk je enkel binnen de intramurale zorg dan zal je waarschijnlijk minder lang bezig zijn dan een zzp'er die ook PGB cliënten begeleid. Wij denken dat een investering van 3 a 4 volle werkdagen voldoende moet zijn om het keurmerk te kunnen behalen.

Ervaring met het HKZ- Keurmerk voor zzp'ers in de zorg? Laat het ons weten!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.