Zzp'er in de zorg tips

Wanneer je als zzp'er in de zorg wilt gaan werken dan krijg je te maken met verschillende eisen die aan jou als zzp'er in de zorg gesteld zullen worden. Deze eisen zijn bedoeld om kwaliteit in ondernemerschap en kwaliteit in de zorg te bevorderen. Het is daarom van belang dat jij als (startende)  zzp'er in de zorg hier van op de hoogte bent. Daarom hebben wij hier een aantal tips voor jou op een rijtje gezet.

Tips voor de zzp'er in de zorg

Tip 1: Schrijf een ondernemersplan

Een ondernemersplan vormt een belangrijke basis voor het starten als zzp’er in de zorg. Alles wat je in je plan zet, heb je later tijdens het werken als zzp’er in de zorg nodig. Daarbij dwing je jezelf na te denken over hoe je bedrijf eruit zal zien, waar je doelgroep zit, in welke omgeving etc. Je ondernemersplan geeft jou inzicht in de markt waarin je je begeeft en geeft richting aan jou ondernemerschap in de zorg. 

Tip 2: Investeringen

Gedraag je al volwaardig ondernemer, besteed geld uit aan marketing, investeer in eigen bedrijfsmiddelen en onderscheid je ten aanzien van de medewerkers in loondienst. 

Tip 3: Eigen website

Maak een eigen website en formuleer een duidelijke missie en visie. Treed met jou diensten aanbod naar buiten.   

Tip 4: Haal het HKZ- keurmerk

HKZ is aan afkorting voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met het HKZ-keurmerk toon je aan dat je als zzp’er aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, zowel op het gebied van zorgverlening alsook op het gebied van ondernemerschap. Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht, wel zie je steeds meer opdrachtgevers die het keurmerk als eis stellen aan de zzp'er. 

Tip 5: besteedt in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming

Voor sommige ondernemersaftrekposten moet je 1.225 uur (23,6 uur per week) gewerkt hebben aan je onderneming. Dit zijn niet enkel de uren die je kunt factureren maar ook de reistijd die je aflegt, onderzoek dat je doet, scholingen, acquisitie etc. ook moet je meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst) om aan de voorwaarden te voldoen.  

Tip 6 : Meerdere opdrachtgevers

Als zzp'er is het belangrijk dat je werkt voor meerdere opdrachtgevers. Wanneer je via bemiddelingsbureaus werkt is het belangrijk dat je dus factureert naar de opdrachtgevers waar je voor werkt. Wanneer je factureert naar het bemiddelingsbureaus, dan is er sprake zijn van 1 opdrachtgever omdat je enkel factureert naar het bureau, probeer dit te voorkomen. Wanneer je werkt (en factureert) voor meerdere opdrachtgevers zal de belastingdienst jou ook meer als volwaardig ondernemer beschouwen. Op deze manier verklein je het risico op een verkapt dienstverband. 

Tip 7:  Verbeteren van je zorg en dienstverleningsaanbod en ondernemerschap

Inventariseer regelmatig en op vaste momenten de risico's van jou zorg en dienstverlening. Loop je op bepaalde gebieden "groot" risico? tref maatregelen om deze risico's te kunnen beheersen en te beperken. Meet de kwaliteit van je diensten door bijvoorbeeld feedback te vragen aan de medewerkers op de vloer. Is het mogelijk om cliënten te bevragen over jou zorg en dienstverlening? Doe dit dan vooral wie weet wat voor mooie leerdoelen hieruit kunnen komen.

Tip 8: Kilometerregistratie zakelijke ritten

Houd een kilometer registratie bij voor de ritten die je zakelijk maakt. Je mag € 0,19 per kilometer van je omzet aftrekken voor de zakelijke ritten die je met je eigen auto maakt. Er zijn diverse applicaties die dit eenvoudig voor je bijhouden maar je kunt natuurlijk ook zelf alles gratis in een excel format zetten. In de video hieronder meer boekhoud tips. 

Tip 9: Blijf op de hoogte omtrent wet en regelgeving

Als ondernemer in de zorg is het belangrijk dat je jezelf blijft verdiepen in de in de eisen die worden gesteld op het gebied van ondernemerschap en de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Solopartners zet zich in voor jouw zelfstandige positie van zorgprofessional en informeert jou bij veranderingen of aanpassingen. Ook kun jij jezelf aansluiten bij zzp- Nederland ook zei zetten zich in om belemmeringen en onduidelijkheden rondom ondernemerschap weg te nemen bij de zzp'er.

Tip 10: Bewust Bekwaam 

Hoe lang geleden heb jij een training voorbehouden handelingen gevolgd? En ben je nog wel bekwaam? Als je niet bekwaam (genoeg) bent als zorgprofessional kan dit grote gevolgen hebben. Niet alleen bij voorbehouden handelingen is het belangrijk dat je bekwaam bent en blijft maar ook bij thema's zoals; Agressie, epilepsie, diabetes, tilliften en noem zo maar op. Kijk goed naar welke vereiste kwalificaties en registraties voor jou van toepassing zijn

Tip 11: Bepaal jou eigen tarief

Je eigen tarief bepalen hoort bij ondernemerschap. Ondernemers behoren met elkaar te concurreren en je bent dan dus uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het tarief waar je voor werkt. Je bent dus vrij om opdrachten te accepteren of te weigeren aan de hand van het uurtarief. Wanneer een bemiddelingsbureau voor jou bepaald voor welk tarief je werkt past dit niet bij ondernemerschap en je bent daardoor kwetsbaarder voor schijnzelfstandigheid. Ontdek hier meer. 

Heb jij zelf nog meer handige tips voor de zzp'er in de zorg? Laat het andere weten!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.