Rechtstreekse zzp opdrachten in de zorg

Je werkt als zzp’er in de zorg en bent opzoek naar rechtstreekse zzp opdrachten in de zorg zonder tussenkomst van bemiddeling. Wij bieden rechtstreekse zorgopdrachten in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg en GGZ.

Je wilt rechtstreeks samenwerken met zorginstellingen en beland uiteindelijk op een website van een bemiddelingsbureau in de zorg, hoe zit dit nu precies? Hier vind je meer informatie over rechtstreekse opdrachten in de zorg, zonder tussenkomst van bemiddeling. In deze video binnen 1 minuut 29 een beeld over wie wij zijn.

Bemiddeling in de zorg

Veel zzp’ers in de zorg kiezen ervoor om zich in te schrijven via een bemiddelingsbureau. Omdat zzp’ers vaak zelf de regie willen behouden in welke opdrachten ze willen aannemen schrijven ze zich vaak in bij meerdere bemiddelingsbureaus. Hoe meer bureaus hoe meer aanbod in opdrachten.

Bemiddelen is te vergelijken met een makelaar die een huis van iemand aan iemand anders verkoopt. De makelaar zelf verkoopt het huis niet, hij ontvangt alleen een vergoeding voor bemiddeling. Met opdrachten in de zorg kan dat ook. Daarbij wordt de opdracht rechtstreeks uitgevoerd en berekend door de zzp’er aan de zorginstelling. Het bemiddelingsbureau ontvangt rechtstreeks van de zzp’er of van de zorginstelling een vergoeding (een fee), vaak gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte uren.

Veel bemiddelaars in de zorg hebben standaard in een overeenkomst een concurrentiebeding/relatiebeding opgenomen. Daardoor kan de zzp’er geen rechtstreekse samenwerkingen meer aangaan met de zorginstelling. Het concurrentiebeding  zou moeten werken als een soort bescherming voor het werk van de bemiddelaar.

Eigen acquisitie in de zorg

Sommige zzp’ers kiezen voor het doen van eigen acquisitie. Het is voor zzp’ers bijna altijd het gunstigst als zorginstellingen jou rechtstreeks willen inhuren. Directe lijnen, controle over de afspraken, verschillende opdrachtgevers, en directe facturatie.

Om eigen opdrachten in de zorg te regelen heb je een groot eigen netwerk nodig en heb je veel aan mond-tot-mondreclame. Je kunt natuurlijk ook actief aan acquisitie doen om je klantenkring  van zorgprofessionals uit te breiden. Een eigen website maken, verspreiden van marketingmateriaal en social media zijn middelen die je kunt inzetten om hier vorm aan te geven.

Binnen de Nederlandse arbeidsmarkt zijn de online marktplaatsen niet meer weg te denken als je als zzp’er op zoek bent naar een opdracht. Als zzp’er in de zorg kun je ook gebruik maken van deze websites om je eigen werk te zoeken.  Denk aan websites zoals: www.1zzp.nl, www.nationalehulpgids.nl en www.nationalevacaturebank.nl

Zorginstellingen en eigen acquisitie

Wanneer een zorginstelling wenst rechtstreeks met jou als zzp’er samen te werken dan dient de zorginstelling gehoor te geven aan de vergewisplicht. De vergewisplicht geldt als de zorginstelling een nieuwe zzp’er wilt inzetten voor een opdracht. De zorginstelling moet namelijk de geschiktheid onderzoeken van iemand die beroepsmatig zorg wil gaan verlenen.

De vergewisplicht is een proces dat zorgvuldig uitgevoerd dient te worden en brengt wel wat administratieve last met zich mee, maar desondanks verdient de proces de nodige aandacht.

Ook dient een zzp’er als zelfstandig zorgaanbieder aan specifieke wet- en regelgeving voldoen . De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft ze wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders. De zorginstelling dient hier rekening mee te houden bij het inhuren van nieuwe zorgverleners.

Rechtstreeks-samenwerken-zzp-zorg

Rechtstreekse zorgopdrachten Bureau Zorgvuldig

Wij zijn een bemiddelingsbureau in de zorg met ruim 13+ jaar ervaring. Wij bieden zorginstellingen en zorgverleners een online platform aan waarop vraag en aanbod bij elkaar komen. Door geavanceerde algoritmes worden opdrachten uit de zorg verbonden met gekwalificeerde en ervaren zorgverleners.

Wanneer een bemiddelende zorgverlener via ons systeem 630 uur of meer gewerkt heeft binnen 6 maanden (+/- 24 uur in de week) op één en dezelfde locatie, dan geven onze overeenkomsten de zorginstelling en zzp’er de ruimte om de samenwerking rechtstreeks voort te zetten. Deze rechtstreekse samenwerking zal dan buiten ons systeem plaats vinden. De zzp’er kan wel zijn account behouden zodat hij in aanmerking blijft komen voor nieuwe opdrachten.

Wij hechten waarden aan deze ruimte omdat in de praktijk blijkt dat er crisislocaties bestaan waar langdurige samenwerkingen met zzp’ers wenselijk zijn. Wij vinden daarom dat wij na 6 maanden de zzp’er en zorginstelling de ruimte moeten bieden om ‘rechtstreeks samen te werken’ met elkaar overeen te komen.

Over ons

Wij ondersteunen zorginstellingen bij het vinden van ervaren en gekwalificeerd personeel. Wij werken enkel doormiddel van zuivere bemiddeling (de zzp’er factureert altijd naar de zorginstelling). Wij hebben een online platform ontwikkeld waarmee zorginstelling bemiddelingskosten vrij zzp’ers kunnen inhuren, en ontlasten de zzp’er met het opstellen van overeenkomsten, urenregistraties en het facturatieproces. Kortom een heleboel voordelen.

Heb jij een vraag over rechtstreekse samenwerkingen met zorgorganisaties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.